certyfikat

CERTYFIKAT Związku Szkółkarzy Polskich to projekt szkoleniowy rozszerzający kwalifikacje osób zajmujących się zawodowo zielenią.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm zakładających zieleń stowarzyszenie stworzyło 48-godzinny program szkolenia, którego podstawę stanowią „Zalecenia jakościowe dla materiału szkółkarskiego” rekomendowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas zajęć członkowie Związku – szkółkarze, praktycy, dydaktycy z pasją dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą. W krótkim czasie, w kameralnych grupach, podczas zajęć wykładowych i terenowych przyswajana jest wiedza, która pozwala na zminimalizowanie strat wynikających z błędów w sadzeniu lub pielęgnacji roślin. Uczestnicy nabywają umiejętności weryfikowania planów i specyfikacji projektowej, wyłapywania błędy i nieścisłości. Prawidło oceniają jakość, żeby móc ją wyegzekwować w kontekście gatunków i odmian, które zamówili. Optymalizują także planowanie i organizację pracy zespołu w terenie. Dowiadują się zarazem, które aspekty wiedzy ogrodniczej wymagają jeszcze pracy i uzupełnienia. Jednocześnie bezpośredni kontakt z fachowcami jest okazją do wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi.

Wiedza uczestników sprawdzona jest egzaminem, który wieńczy zajęcia.

Formuła szkolenia pozwala na pełne wykorzystanie i rozwinięcie umiejętności uczestników spinając trzy aspekty udanych zielonych inwestycji: wiedzę o roślinach, pielęgnację i zagrożenia wynikające z błędów w tym obszarze i umiejętności praktyczne.

Więcej informacji na temat Certyfikatu i szkolenia można znaleźć pod tym linkiem.